Rapportera bunker i fartyg. Om samma fartyg har bunkrat flera ggr
på ett och samma datum & ställe rapportera det som en total mängd
(Logga in för att endast se Era fartyg)

Fartyg:
Datum:
Bunkrat (Liter):
Mack: