Rapportera avvikelse för fartyg
(Logga in för att endast se Era fartyg)

Fartyg:   Aktuell maskintid:
Felkategori: Ej operativ p.g.a detta ärande
Datum: E-postkopia till ansvarig för denna båttyp på HK
Felbeskrivning:
Antal tecken kvar att skriva i felbeskrivningen:
Felanmält av:
E-post: