Driftnet underhåll

Under lördagen den 24 Juli kommer Driftnet stundtals vara otillgängligt, p.g.a underhållsarbete, fördelat på uppskattningsvis 2-3 tillfällen under totalt c:a 2 timmar.

Välkommen till Driftnet, utvecklad av Kaj LehtinenRS Möja för Sjöräddningssällskapets stationer runt om i landet.
I detta system kan ni logga maskintider, bunker samt rapportera fel/avvikelser/förändringar för Era fartyg samt stationen kan använda jourschema för besättningsplaneringen.

Önskar ni access till detta system, skicka E-post till Kaj enligt ovan. Glöm inte att ange om ni önskar access till driftuppföljning & webbjour.